Hoya verticillata (formerly Bangpla 3 spotted leaves) motherplant S

17,50

4 in stock

Hoya verticillata (formerly Bangpla 3 spotted leaves) motherplant S

17,50

4 in stock